Garantie

Garantie – LCD TV Reparatie Service Nederland

Garantie - LCD TV Reparatie Service Nederland, Op de door ons gerepareerde apparaten krijgt u een garantie van 1 jaar
Garantie – LCD TV Reparatie Service Nederland, Op de door ons gerepareerde apparaten krijgt u een garantie van 1 jaar

Op de door ons gerepareerde apparaten krijgt u een garantie van 1 jaar, mits dit dezelfde oorzaak of klacht betreft!

Informatie over onze Tarieven en Reparatievoorwaarden. (2016)

Onderzoekskosten
Omdat het opsporen van een storingsoorzaak een belangrijk onderdeel vormt van de reparatiekosten worden onderzoekskosten in rekening gebracht indien u besluit na onze prijsopgave het defecte product niet te laten repareren. Tevens worden onderzoekskosten berekend indien na onderzoek blijkt dat de opgegeven klacht niet optreedt dan wel de klacht veroorzaakt wordt door gebruikersfouten. Onderzoekskosten (inclusief voorrijkosten en BTW) € 50,00 – € 75,00

Geen onderzoekskosten als:
Moeten we naar aanleiding van onze bevindingen een andere kosten raming doen dan gaan we met u in overleg. (u kunt altijd afzien van een reparatie en u bent dan alleen de onderzoekskosten verschuldigd )  [Als het een courant toestel betreft, kunnen de werkende onderdelen t.o.v. de onderzoekskosten worden uitgeruild.]

Reparatie onderzoeksrisico:
Er zijn situaties mogelijk dat een reparatie(poging) veroorzaakt dat het toestel niet meer de klacht laat zien zoals deze oorspronkelijk was. (wij kunnen dit niet voorkomen en nemen hiervoor geen verantwoording)
Dit kan soms voorkomen bij: mainboard IC-Reflow reparaties, Schermproblemen, Scherm contactmodificaties, scherm led/tube vervanging, vervoeren apparaat, loskoppelen en herplaatsen van modules. los en aan koppelen randapparatuur, enz…

Prijsindicatie via telefoon of mail
Via de telefoon of mail geven wij vooraf een prijsindicatie. Uit ervaring weten we dat 80% van onze prijsindicatie kloppen. Maar omdat we niet 100% kunnen bepalen of onze prijsindicatie correct is  kunt u altijd afzien van de reparatie. U bent dan wel onderzoekskosten verschuldigd.

Reparatie voorwaarden
Algemene Reparatie voorwaarden Consumentenelektronica

Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel