Barst of Ster in een LCD scherm

 ‘Kan een barst of ster in een lcd scherm spontaan ontstaan?’

Er zijn enkele gevallen bekend waarbij consumenten aangeven dat er spontaan een barst is ontstaan in een lcd tv. Ons bedrijf is bekend met twee aanmeldingen via de geschillencommissie en de consumentenbond spreekt ook over twee bekende meldingen.
De consumentenbond heeft over deze kwestie een artikel geschreven :

https://www.consumentenbond.nl/tv/een-spontaan-gebarsten-tv-scherm

Na dit artikel gelezen te hebben is er een artikel tot stand gekomen waarin een visie wordt gegeven op de beweringen uit het artikel van de consumentenbond.(reactie)

Schermen van lcd tv’s zijn zeer kwetsbaar en kunnen met geringe inslag stuk gaan (een barst of ster weergeven). Ons bedrijf behandeld onafhankelijke online reparatieaanvragen van consumenten (tvreparatieservice.nl 30%, avio-hagen.nl 68% en servicepartner.nl [EP] 2%).

Bij ongeveer 20% van de aanmeldingen is het probleem een barst of ster in het lcd scherm. Ons bedrijf beoordeeld ongeveer 17 duizend aanvragen per jaar en de aanvragen nemen met 25% per jaar toe. De laatste vijf jaar hebben wij ongeveer 65.000 reparatie verzoeken gehad. Tussen al deze aanvragen is er nooit een melding geweest van een spontaan ontstane barst of ster in een lcd scherm.

Het spontaan scheuren van een scherm komt echter wel eens voor als deze onder de omlijsting is ontstaan. (nader onderzoek in onze werkplaats heeft bij deze gevallen aangetoond dat enkele van  deze schades ontstaan zijn door een foute fabricage of door stoten tegen de omlijsting).

In het artikel van de consumentenbond wordt aangegeven dat er één tv is onderzocht door een onafhankelijk bedrijf met de volgende conclusie:

‘Daar zijn de televisie gedemonteerd en uitgebreid onderzocht met een microscoop, waaruit bleek dat de schade door een interne kortsluiting was veroorzaakt. Dit zorgde voor zo’n hitte op een specifieke plek achter het scherm, dat het daar barstte. Het ging dus om een defect van de tv’s zelf en dat valt natuurlijk wél onder de garantie.’

Deze conclusie is voor ons bedrijf te voorbarig om aan te nemen. Dit om de volgende redenen:

  • Als het spontaan ontstaan van een barst of ster in het scherm zou kunnen, zou dit vaker worden aangegeven door de consument. (Ons bedrijf heeft geen vermeldingen van spontaan ontstane barsten of sterren in het scherm gemeten over 13000 scherm gerelateerde aanmeldingen).
  • De ontbranding van het puntje in het scherm (zoals de onderzoekers aangeven) kan ontstaan na een externe inslag als er spanning op de tv stond of wordt gezet .
  • Ons bedrijf heeft wel eens gezien dat een scherm kan ontbranden, echter dit ontstaat altijd onder de omlijsting en nooit op een willekeurige positie in het scherm.

De conclusies die de consumentenbond in het artikel trekt zijn voorbarig mede gezien de beperkte informatie en beperkte onderzoekgegevens.

Albert Hagen

TV Reparatie Service Nederland

Albert Hagen [update: 02-07-2017]